Nowy Rok to będzie dobry rok!

Drodzy Widzowie, w nowym roku zapraszamy do Pleciugi! W nowym, 2018 roku, życzymy Wam, Drodzy Widzowie, teatralnych odkryć i zachwytów. Bądźcie z nami!
udostępnij

polecamy

newsletter
aktualności

Ak­tor po­winien mieć coś do po­wie­dze­nia, na­wet jeśli ma niemą rolę.