Konkurs na plakat

Lubicie Czerwonego Kapturka? Zaprojektujcie plakat do przedstawienia!

Regulamin konkursu na projekt plakatu
przedstawienia „Czerwony Kapturek”

 
I. Organizator
Teatr Lalek „Pleciuga”, we współpracy z Książnicą Pomorską w Szczecinie
 
II. Cele konkursu
1. Rozwijanie wrażliwości plastycznej dzieci i młodzieży.
2. Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci i młodzieży wobec sztuki teatralnej 
i plastycznej.
3. Popularyzacja twórczości autorów najlepszych prac.
 
III. Tematyka konkursu
1. Wykonanie pracy – projektu plakatu do przedstawienia „Czerwony Kapturek”, którego premiera odbędzie się w maju 2018 roku w Teatrze Lalek „Pleciuga”.
2. Plakat powinien nawiązywać do treści bajki.
 
IV. Czas trwania konkursu
Od 15 lutego do 31 marca 2018 roku.
 
V. Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 do 11 lat.
2. Technika prac: malarstwo, rysunek, grafika – bez liternictwa. 
3. Format prac – A3 lub A4.
4. Opis prac na odwrocie: imię i nazwisko autora, numer telefonu do kontaktu z osobą reprezentującą autora oraz jej imię i nazwisko.
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celach konkursowych.
6. Prace należy przesłać lub przynieść osobiście w terminie do 31 marca 2018 pod adres:
 
    Teatr Lalek „Pleciuga”
    Dział Edukacji, Magdalena Bogusławska
    pl. Teatralny 1, 71-405 Szczecin
    z dopiskiem: Konkurs na plakat do spektaklu „Czerwony Kapturek”
 
VI. Ocena prac
Jury złożone z wybranych twórców realizujących przedstawienie „Czerwony Kapturek” 
i pracowników Teatru Lalek „Pleciuga” dokona wyboru najlepszej pracy oraz przyzna wyróżnienia.

VII. Nagrody
Najlepsza praca zostanie wykorzystana jako projekt plakatu przedstawienia „Czerwony Kapturek” w reżyserii Waldemara Wolańskiego (premiera maj 2018).
 
Uwagi:
- wystawa nagrodzonej oraz wyróżnionych prac zostanie przygotowana i udostępniona  widzom w dniu premiery;
- wybrane prace zostaną wydrukowane w gazetce teatralnej „GABIT”.
- prace niezgodne z regulaminem nie zostaną ocenione;
- prace nie będą zwracane;
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do eksponowania prac na wystawach lub do wykorzystania ich w inny sposób.
 

udostępnij

polecamy

newsletter
aktualności

Dzieci bzdurzą i - że tak powiem - chcą być bzdurzone.
Potem im to przechodzi. Któremu nie przejdzie... zostaje poetą.