Pleciugomaniacy

Do 12 marca przyjmujemy zgłoszenia do teatralnego turnieju Pleciugomaniacy.
PLECIUGOMANIACY - TURNIEJ TEARTALNY 
REGULAMIN KONKURSU 
 
 
CELE KONKURSU
• Pogłębianie wiedzy o teatrze, jego specyficznym języku, formach, ludziach zaangażowanych w tworzenie i realizację spektaklu teatralnego.
• Rozwijanie wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki, kultury słowa.
• Kształtowanie postawy aktywnego i krytycznego odbiorcy kultury, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki teatralnej.
• Wdrażanie do odpowiedzialności, systematyczności i samodyscypliny.
• Stworzenie możliwości do samorealizacji i aktywności twórczej.
• Budowanie poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia sobie z tremą.
• Kształcenie umiejętności pracy w zespole.
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
• Konkurs jest organizowany pod nazwą „PLECIUGOMANIACY” i jest zwany dalej: turniejem lub konkursem.
• Organizatorami turnieju są: Teatr Lalek Pleciuga, szczeciński oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów .
• Turniej zostanie przeprowadzony w trzech etapach: pierwszy w marcu, drugi w kwietniu, trzeci w maju. Dokładne terminy zostaną podane po zgłoszeniu się uczestników.
• Wszystkie etapy odbędą się w Teatrze Lalek Pleciuga.
 
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas VII szkoły podstawowej i uczniów klas II i III gimnazjum. Każda szkoła zgłasza jedną  5-osobową drużynę. Mogą to być uczniowie jednej lub kilku klas.
2. Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie turnieju jest przesłanie zgłoszenia (zał. nr 1) do dnia 12 marca 2018 r. na adres mailowy - edukacja@pleciuga.pl
 lub pocztowy - Teatr Lalek PLECIUGA, pl. Teatralny 1, 71-405 Szczecin (z dopiskiem PLECIUGOMANIACY - TURNIEJ TEATRALNY)
3. Zgłoszone zespoły zostaną poinformowane o terminie rozgrywek I etapu.
4. Liczba drużyn kwalifikowanych do kolejnych etapów będzie uzależniona od liczby startujących zespołów.
5. Po każdym etapie uczniowie otrzymują drobne upominki, dyplomy udziału.  Nagrody główne otrzymają najlepsze zespoły rozgrywek finałowych.
6. Pytania proszę kierować do Magdaleny Bogusławskiej – edukacja@pleciuga.pl, tel. 91 44 55 114
 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą  przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu,  w związku z wydaniem nagród i promocją na stronach internetowych organizatorów.
 
PRZEBIEG KONKURSU
I etap POTYCZKI
Zespoły biorą udział w turnieju, w czasie którego wykonują  różne zadania związane z teatralnymi działaniami i rozwiązują test wiedzy o teatrze.
 
II etap TEATR
Zakwalifikowane do tego etapu zespoły zostaną zaproszone do Teatru Lalek Pleciuga, gdzie obejrzą spektakl oraz wezmą udział w warsztatach teatralnych.
Zespoły w swoich szkołach wykonają dwa zadania związane z teatrem i prześlą je organizatorom do oceny.
 
III etap NASZ TEATR
Zakwalifikowane do tego etapu zespoły będą wykazywać  się praktycznie teatralną wiedzą i aktorskimi umiejętnościami w formie spontanicznych działań.

udostępnij

polecamy

newsletter
aktualności

Gdy wybijał dziewiątą, ukazywało się dziewięć muz, jedna była przydzielona do astronomii, druga do archiwum, a reszta do teatru.