">

LATO W TEATRZE - FINAŁ

Finał kolejnej edycji "Lata w Teatrze"     

 

16 lipca rozpoczęliśmy kolejną edycję "Lata w Teatrze". Naszym partnerem był Miejski Ośrodek Kultury w Policach. Tegoroczne spotkania młodych ludzi z teatrem odbywały się pod hasłem: “Demo z demokracji”. W warsztatach brały udział dzieci oraz młodzież. Poruszano na nich tak ważne  tematy z życia społecznego, jak: demokracja, władza, społeczeństwo obywatelskie, dyktatura. Zastanawiano się nad przejawami dyskryminacji i nietolerancji, oraz sposobach codziennego przeciwstawiania się tym zjawiskom. Rozmawiano o prawach dzieci do wyrażania swoich poglądów, swobody myślenia, ochrony życia prywatnego i poszanowania godności.

W toku warsztatów uczestnicy odwiedzili także TOEE- Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, Radio Szczecin oraz Trzebieską plażę, przeprowadzili także uliczny happening w Policach oraz wzięli udział w akcji miejskiej, gdzie na kartonach, w różnych częściach miastach, zostawili slogany związane ze sztuką.

Półkolonia potrwa do 29 lipca i zakończy się pokazami finałowymi, które odbędą się w Teatrze Lalek Pleciuga (28.07, godz.17.00) i w polickim MOK-u (29.07, godz. 17.00). Wstęp wolny. Ich ostateczny kształt stworzymy podczas wspólnej pracy (tworzenie map myśli, drama, improwizacje na zadany temat, sondy uliczne i wywiady). W prezentacji wezmą udział wszyscy uczestnicy. Oprawą muzyczną pokazu będą wykonywane na żywo efekty dźwiękowe oraz wybrane przez dzieci fragmenty utworów muzyki klasycznej. W kontrapunkcie do nich scenografia będzie nowoczesna i multimedialna. Dzieci same stworzą filmy, animacje i pokazy slajdów.

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatru.
udostępnij

polecamy

newsletter
aktualności

Ak­tor po­winien mieć coś do po­wie­dze­nia, na­wet jeśli ma niemą rolę.