">

LATO W TEATRZE - FINAŁ

Finał kolejnej edycji "Lata w Teatrze"     

 

16 lipca rozpoczęliśmy kolejną edycję "Lata w Teatrze". Naszym partnerem był Miejski Ośrodek Kultury w Policach. Tegoroczne spotkania młodych ludzi z teatrem odbywały się pod hasłem: “Demo z demokracji”. W warsztatach brały udział dzieci oraz młodzież. Poruszano na nich tak ważne  tematy z życia społecznego, jak: demokracja, władza, społeczeństwo obywatelskie, dyktatura. Zastanawiano się nad przejawami dyskryminacji i nietolerancji, oraz sposobach codziennego przeciwstawiania się tym zjawiskom. Rozmawiano o prawach dzieci do wyrażania swoich poglądów, swobody myślenia, ochrony życia prywatnego i poszanowania godności.

W toku warsztatów uczestnicy odwiedzili także TOEE- Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, Radio Szczecin oraz Trzebieską plażę, przeprowadzili także uliczny happening w Policach oraz wzięli udział w akcji miejskiej, gdzie na kartonach, w różnych częściach miastach, zostawili slogany związane ze sztuką.

Półkolonia potrwa do 29 lipca i zakończy się pokazami finałowymi, które odbędą się w Teatrze Lalek Pleciuga (28.07, godz.17.00) i w polickim MOK-u (29.07, godz. 17.00). Wstęp wolny. Ich ostateczny kształt stworzymy podczas wspólnej pracy (tworzenie map myśli, drama, improwizacje na zadany temat, sondy uliczne i wywiady). W prezentacji wezmą udział wszyscy uczestnicy. Oprawą muzyczną pokazu będą wykonywane na żywo efekty dźwiękowe oraz wybrane przez dzieci fragmenty utworów muzyki klasycznej. W kontrapunkcie do nich scenografia będzie nowoczesna i multimedialna. Dzieci same stworzą filmy, animacje i pokazy slajdów.

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatru.
udostępnij

polecamy

newsletter
aktualności

Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom,
jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są.