Zwycięski plakat

Konkurs na plakat do spektaklu "Księżniczki i ziarnko grochu" rozstrzygnięty!
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ NA OPRACOWANIE PLAKATU  TEATRALNEGO DO SPEKTAKLU „KSIĘŻNICZKI I ZIARNKO GROCHU” NA PODSTAWIE BAŚNI H. CH. ANDERSENA „KSIĘŻNICZKA NA ZIARNKU GROCHU” I „ŚWINIOPAS”
 
 
Dnia 20.12.2018 r., o godzinie: 8.30 w siedzibie Teatru Lalek „Pleciuga” mieszczącej się na pl. Teatralnym 1 w Szczecinie, zebrała się komisja w składzie:
 
Przewodniczący Komisji: 
Zbigniew Niecikowski – dyrektor Teatru Lalek „Pleciuga” 
 
Sekretarz:
Joanna Kościelna – sekretarz literacki Teatru Lalek „Pleciuga”
 
Członkowie:
Agata Wolniewicz – malarka, grafik, pedagog w Akademii Sztuki w Szczecinie
Tomasz Świtalski – grafik, pedagog w Akademii Sztuki w Szczecinie
Adam Klasa – grafik, pedagog w Akademii Sztuki w Szczecinie
Maria Pietras – kierownik pracowni plastyczno-konstruktorskiej Teatru Lalek „Pleciuga”
Magdalena Gardas-Wasilewska – specjalistka ds. promocji i marketingu Teatru Lalek „Pleciuga”
 
Do udziału w konkursie na plakat do przedstawienia „Księżniczki i ziarnko grochu” w reżyserii Valdisa Pavlovskisa, zgłosiło się 25 uczestników. Łącznie wpłynęły 33 prace. Z czego 13 zostało zakwalifikowanych do dalszego etapu, a 12 ze względów formalnych (brakujące załączniki, praca niepodpisana, brak pracy w formacie A2) zostało zdyskwalifikowanych.
 
Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami. Po długiej i wnikliwej ocenie nadesłanych prac, zadecydowano o przyznaniu nagrody pracy o numerze 369246. Po otwarciu koperty z takim samym oznaczeniem, jak na zwycięskim projekcie plakatu, i tym samym sprawdzeniem tożsamości autora zwycięskiej pracy, stwierdzono, iż autorem pracy jest Pani Aleksandra Szwajda.
 
Z autorem zwycięskiej pracy teatr skontaktuje się niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.
 
 
Protokół obrad sporządziła Joanna Kościelna.
Został on odczytany w obecności wszystkich członków komisji.
 

udostępnij

polecamy

newsletter
aktualności

Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom,
jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są.