Zwycięski plakat

Konkurs na plakat do spektaklu "Księżniczki i ziarnko grochu" rozstrzygnięty!
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ NA OPRACOWANIE PLAKATU  TEATRALNEGO DO SPEKTAKLU „KSIĘŻNICZKI I ZIARNKO GROCHU” NA PODSTAWIE BAŚNI H. CH. ANDERSENA „KSIĘŻNICZKA NA ZIARNKU GROCHU” I „ŚWINIOPAS”
 
 
Dnia 20.12.2018 r., o godzinie: 8.30 w siedzibie Teatru Lalek „Pleciuga” mieszczącej się na pl. Teatralnym 1 w Szczecinie, zebrała się komisja w składzie:
 
Przewodniczący Komisji: 
Zbigniew Niecikowski – dyrektor Teatru Lalek „Pleciuga” 
 
Sekretarz:
Joanna Kościelna – sekretarz literacki Teatru Lalek „Pleciuga”
 
Członkowie:
Agata Wolniewicz – malarka, grafik, pedagog w Akademii Sztuki w Szczecinie
Tomasz Świtalski – grafik, pedagog w Akademii Sztuki w Szczecinie
Adam Klasa – grafik, pedagog w Akademii Sztuki w Szczecinie
Maria Pietras – kierownik pracowni plastyczno-konstruktorskiej Teatru Lalek „Pleciuga”
Magdalena Gardas-Wasilewska – specjalistka ds. promocji i marketingu Teatru Lalek „Pleciuga”
 
Do udziału w konkursie na plakat do przedstawienia „Księżniczki i ziarnko grochu” w reżyserii Valdisa Pavlovskisa, zgłosiło się 25 uczestników. Łącznie wpłynęły 33 prace. Z czego 13 zostało zakwalifikowanych do dalszego etapu, a 12 ze względów formalnych (brakujące załączniki, praca niepodpisana, brak pracy w formacie A2) zostało zdyskwalifikowanych.
 
Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami. Po długiej i wnikliwej ocenie nadesłanych prac, zadecydowano o przyznaniu nagrody pracy o numerze 369246. Po otwarciu koperty z takim samym oznaczeniem, jak na zwycięskim projekcie plakatu, i tym samym sprawdzeniem tożsamości autora zwycięskiej pracy, stwierdzono, iż autorem pracy jest Pani Aleksandra Szwajda.
 
Z autorem zwycięskiej pracy teatr skontaktuje się niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.
 
 
Protokół obrad sporządziła Joanna Kościelna.
Został on odczytany w obecności wszystkich członków komisji.
 

udostępnij

polecamy

newsletter
aktualności

W filmie premiera oznacza, że wszystko jest skończone, możesz już tylko usiąść w fotelu i patrzeć.
A w teatrze to dopiero początek.