BELFER PRZED KURTYNĄ

Za nami pierwsze belferskie warsztaty.
We współpracy z naszym teatralnym plastykiem Tomkiem Sterczewskim, powstały na nich piękne lalki.

Przypominamy, że zostało kilka wolnych miejsc na najbliższą sobotę 8 czerwca w godzinach od 11.00 do 17.00

Wraz z uczestnikami warsztatów sprawdzimy jak z gier i zabaw oraz z improwizacji uczynić punkt wyjścia do tworzenia etiud i krótkich form teatralnych.
Postaramy się odkryć jak uzyskać atrakcyjność teatralnych wypowiedzi, dzięki użyciu różnorodnych środków wyrazu artystycznego i maksymalnie wielofunkcyjnemu wykorzystaniu wniesionych na scenę elementów.
Podczas warsztatów uczestnicy poznają także klasyczne techniki lalkowe (zasady ich animacji jak i podstawy konstrukcyjne) oraz najprostsze możliwości ich przetwarzania. Powstałe w wyniku tych przetworzeń formy - „lalki niekonwencjonalne” inspirowane technikami klasycznymi, będziemy wykorzystywać do zabaw, których efektem ma być powstanie etiud teatralnych.
  
Zapisy
edukacja@pleciuga.pl
tel. 91 4455114
  
Magdalena Bogusławska edukacja teatralna tel. 91 44 55 114 edukacja@pleciuga.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

udostępnij

polecamy

newsletter
aktualności

Gdy wybijał dziewiątą, ukazywało się dziewięć muz, jedna była przydzielona do astronomii, druga do archiwum, a reszta do teatru.