PLECIUGA W ISLANDII!

"Przebieranki" na Eldur í Hunathing Festival w Islandii. 26 lipca zespół "Przebieranek", czyli Maja Bartlewska i Marta łągiewka wystąpią na  Eldur í Hunathing Festival w Islandii - największym festiwalu kulturalnym w tym regionie. Gości on artystów i widzów z całego świata, łącząc ich we wspólnym, niezwykłym przedsięwzięciu kulturalnym. 
Trzymamy kciuki za nasz zepół!
Więcej o festiwalu na stronie https://www.eldurihun.com/


 

udostępnij

polecamy

newsletter
aktualności

Ak­tor po­winien mieć coś do po­wie­dze­nia, na­wet jeśli ma niemą rolę.