Covid-19!

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz przygotowanie oświadczenia o stanie zdrowia. Drodzy widzowie, mając  na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie, zmuszeni byliśmy wprowadzić pewne zasady, których przestrzeganie będzie nas wspólnie chroniło.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi i o ich respektowanie.
Na spektakle zapraszamy z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem o stanie zdrowia

Od dzisiaj, na naszej stronie uruchomoina zostanie zakładka pod nazwą "Covid-19", pod którą będzie można pobrać oświadczenie o stanie zdrowia oraz zapoznać się z regulaminem.
udostępnij

polecamy

newsletter
aktualności

Ak­tor po­winien mieć coś do po­wie­dze­nia, na­wet jeśli ma niemą rolę.