BELFER PRZED KURTYNĄ

Serdecznie zapraszamy wszystkich zachodniopomorskich Belfrów - nauczycieli wszystkich poziomów nauczania, oraz różnych specjalności do zapoznania się z szeroką ofertą warsztatów, które realizowane będą w teatrze na przestrzeni najbliższych miesięcy.

Zapraszamy na warsztaty!!!

TWORZENIE LALEK TEATRALNYCH

Uczestnicy warsztatów będą tworzyć lalki z takich materiałów jak: gąbka, papier, merla. Budując własne formy teatralne zdobędą praktyczną wiedzę na temat doboru środków plastycznych w przestawieniach szkolnych, oraz dowiedzą się jak dostosować użyte elementy scenograficzne do umiejętności uczniów i do zakładanych efektów inscenizacyjnych.

Termin - 25 maja 2019 r., w godzinach:

10.00 - 13.00 - zajęcia warsztatowe

13.00 - 14.00 - przerwa kawowa

14.00 - 17.00 - zajęcia warsztatowe c.d.

Zajęcia poprowadzi Tomasz Sterczewski plastyk-konstruktor z pracowni plastycznej Teatru Lalek "Pleciuga"

TEATR FORMY/ TEATR PRZEDMIOTU
Wraz z uczestnikami warsztatów sprawdzimy jak z gier i zabaw oraz z improwizacji uczynić punkt wyjścia do tworzenia etiud i krótkich form teatralnych.
Podczas warsztatów uczestnicy poznają także klasyczne techniki lalkowe (zasady ich animacji jak i podstawy konstrukcyjne) oraz najprostsze możliwości ich przetwarzania. Powstałe w wyniku tych przetworzeń formy - lalki niekonwencjonalne? inspirowane technikami klasycznymi, będziemy wykorzystywać do zabaw, których efektem ma być powstanie etiud teatralnych

Termin - 8 czerwca 2019, w godzinach od 11.00 do 17.00

Zajęcia poprowadzi dr Aleksandra Pejcz - wykładowca Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Zapisy prowadzi Magdalena Bogusławska

e-mail: edukacja@pleciuga.pl

telefonicznie - 91 44 55 114

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


udostępnij

polecamy

newsletter
aktualności

Dzieci bzdurzą i - że tak powiem - chcą być bzdurzone.
Potem im to przechodzi. Któremu nie przejdzie... zostaje poetą.