"Kaczuszki Pleciużki" - "Gong"

Kolejne spotkanie z aktorami - Danusią i darkiem - "Kaczuszki Pleciużki" - "Gong"

Komentarze:

Dodaj komentarz:

na skróty

aktualności

polecamy

Ak­tor po­winien mieć coś do po­wie­dze­nia, na­wet jeśli ma niemą rolę.