PROJEKTY DOFINANSOWANE PRZEZ INSTYTUT TEATRALNY IM. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO

1. Lato w teatrze (2009)

2. Teatr Polska (2010)

3. Lato w teatrze (2010)

4. Lato w teatrze (2012)

5. Lato w teatrze (2013)

6. Lato w teatrze (2014)

7. Lato w teatrze (2015)

8. Lato w teatrze (2016)

udostępnij

polecamy

newsletter
aktualności

Ak­tor po­winien mieć coś do po­wie­dze­nia, na­wet jeśli ma niemą rolę.