PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (FUNDUSZ PHARE)1.
Polsko-niemiecki festiwal sztuki (2004)

2. Polsko-niemieckie spotkania teatru i sztuk wizualnych (2005)

3. Andersen - twórca baśniowej wyobraźni Europy (2005)

4. Wizualny ponadgraniczny teatr Leszka Mądzika (2006)

udostępnij

polecamy

newsletter
aktualności

Ak­tor po­winien mieć coś do po­wie­dze­nia, na­wet jeśli ma niemą rolę.