PROJEKTY DOFINANSOWANE PRZEZ FUNDUSZ KULTURY NORDYCKIEJ (NORDIC CULTURE FUND)1.
Mały Kontrapunkt 2010

2. Mały Kontrapunkt 2011

3. Mały Kontrapunkt 2012

udostępnij

polecamy

newsletter
aktualności

Ak­tor po­winien mieć coś do po­wie­dze­nia, na­wet jeśli ma niemą rolę.