PROJEKTY DOFINANSOWANE PRZEZ FUNDUSZ WYSZEHRADZKI (VISEGRAD FUND)


1.
Mały Kontrapunkt 2015

udostępnij

polecamy

newsletter
aktualności

Gdy wybijał dziewiątą, ukazywało się dziewięć muz, jedna była przydzielona do astronomii, druga do archiwum, a reszta do teatru.