Gabit nr 8


8 numer gazety teatralnej "Gabit": premiera "Gucia zaczarowanego", "Cała Polska czyta dzieciom" w Pleciudze i wiele innych.
pobierz "Gabit"

polecamy

newsletter
aktualności

Ak­tor po­winien mieć coś do po­wie­dze­nia, na­wet jeśli ma niemą rolę.