Gabit nr 7


7 numer gazety teatralnej "Gabit": premiera "Konika Garbuska", recenzje spektakli i wiele innych.
pobierz "Gabit"

polecamy

newsletter
aktualności

Ak­tor po­winien mieć coś do po­wie­dze­nia, na­wet jeśli ma niemą rolę.