"Opowiedz mnie" Karty do opowiadania


Karty do opowiadania "Opowiedz mnie" przygotowane w ramach projektu "Teatralny Ty-dzień Dziecka" realizowanego przez Teatr Lalek "Pleciuga" od lutego do października 2018 roku. Wydawnictwo przeznaczone dla dzieci najmłodszych składa się z dziewięciu obrazków inspirujących do układania opowiadań.

polecamy

newsletter
aktualności

Ak­tor po­winien mieć coś do po­wie­dze­nia, na­wet jeśli ma niemą rolę.