Portret aktora. Ein Schauspielerporträt


"Portret aktora. Ein Schauspielerporträt"
red. Anna R. Burzyńska
Biblioteka KONTRAPUNKTU, tom 10
Teatr Lalek "Pleciuga", Szczecin 2014
pobierz fragment

polecamy

newsletter
aktualności

Ak­tor po­winien mieć coś do po­wie­dze­nia, na­wet jeśli ma niemą rolę.