Słownik teatralny


"Słownik teatralny. Divadelní slovník. Divadelný slovník. Színházi szótár. Theatrical dictionary"
polsko-czesko-słowacko-węgiersko-angielski słownik teatralny
wydany w ramach projektu Mały Kontrapunkt 2015, dofinansowanego z Funduszu Wyszehradzkiego
Szczecin 2015
pobierz fragment

na skróty

aktualności

polecamy

Ak­tor po­winien mieć coś do po­wie­dze­nia, na­wet jeśli ma niemą rolę.