Gabit nr 24


24 numer gazety teatralnej "Gabit": premiera "Ferdynanda Wspaniałego", "8 dni stworzenia świata" i wiele innych.
pobierz "Gabit"

polecamy

newsletter
aktualności

Ak­tor po­winien mieć coś do po­wie­dze­nia, na­wet jeśli ma niemą rolę.