Publikacje edukacyjne

Kocham teatr

Zeszyty metodyczne "Kocham teatr" ukazują się od grudnia 2001 roku. Tworzą je nauczyciele - samodzielnie lub we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli "DYS... KURS" oraz z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W zeszytach metodycznych znajdują się przygotowane na podstawie spektakli scenariusze różnych lekcji dla różnych grup wiekowych.

Gabit

Gazeta teatralna "Gabit" ukazuje się od listopada 1998 roku.

Dzieci bzdurzą i - że tak powiem - chcą być bzdurzone.
Potem im to przechodzi. Któremu nie przejdzie... zostaje poetą.