DUŻA SCENA


Miejsca: 274 miejsca w 14 rzędach i 24 miejsca boczne.

Wymiary: widownia ok. 200 m2; scena: ok. 300 m2, w tym 90 m2 widoczne dla widowni;okno sceniczne: wysokość - 5,40 m, szerokość - 7,20 m, głębokość sceny - 12 m.

Budynek Teatru Lalek "Pleciuga" został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W celu wynajęcia przestrzeni w Teatrze Lalek "Pleciuga" prosimy o zapoznanie się ze specyfikacją techniczną sceny i widowni oraz ze sprzętem akustyczno-oświetleniowym, którym dysponujemy.
Szczegóły dotyczące terminów oraz warunków finansowych są ustalane indywidualnie.

Kontakt: Jadwiga Wójcik, Bożena Belicka; tel.: 914335804, 697608862, e-mail: widz@pleciuga.pl

Fot. Bartosz Szypuła


PANORAM 3D

Galeria:

polecamy

newsletter




aktualności

Gdy wybijał dziewiątą, ukazywało się dziewięć muz, jedna była przydzielona do astronomii, druga do archiwum, a reszta do teatru.