SALE EDUKACYJNE


Teatr dysponuje dwiema salami edukacyjnymi.

Miejsca: maksymalnie 20 osób w jednej sali.

Wymiary: ok. 40 m2.

W celu wynajęcia przestrzeni w Teatrze Lalek "Pleciuga"
prosimy o zapoznanie się ze specyfikacją techniczną sceny i widowni oraz ze sprzętem akustyczno-oświetleniowym, którym dysponujemy.
Szczegóły dotyczące terminów oraz warunków finansowych są ustalane indywidualnie.

Kontakt:
Bożena Belicka
tel.: 91 433 58 04, 697 608 862
e-mail: bbelicka@pleciuga.pl

fot. archiwum teatru


polecamy

newsletter
aktualności

Ak­tor po­winien mieć coś do po­wie­dze­nia, na­wet jeśli ma niemą rolę.