BELFER PRZED KURTYNĄ

RUCH I ZABAWA JAKO TWORZYWO TEATRALNE

 

Przed nami kolejne belferskie spotkanie z teatrem. Tym razem zaprasza Was Marta Łągiewka – aktorka i doświadczona w pracy z różnymi grupami wiekowymi instruktorka teatralna. Ze swojego przebogatego zestawu teatralnych zabaw wybrała najciekawsze i najbardziej sprawdzone. Będziecie sami doświadczać i eksperymentować , wspólne bawić się i czerpać inspiracje do pracy z własnymi grupami.

Zajęcia przeznaczone dla nauczycieli ze wszystkich poziomów nauczania, instruktorów teatrów szkolnych, wychowawców świetlic.

Termin – 19 października 2019

Godziny – 9.00 – 15.00

W trakcie zajęć przewidziana jest przerwa kawowa.

Uczestnicy na zakończenie otrzymają certyfikaty.

Zapisy edukacja@pleciuga.pl

Szczegółowe informacje – Magdalena Bogusławska tel. 91 44 55 114

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Galeria:


udostępnij

polecamy

newsletter
aktualności

Gdy wybijał dziewiątą, ukazywało się dziewięć muz, jedna była przydzielona do astronomii, druga do archiwum, a reszta do teatru.