13 LISTOPADA - WAŻNA DATA DLA PLECIUGI

Umowa pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Szczecin W dniu dzisiejszym podpisana została umowa o pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Teatru Lalek Pleciuga.
Umowę podpisali:
- Olgierd Geblewicz - marszałek województwa zachodniopomorskiego
- Krzysztof Soska - wiceprezydent Szczecina
Dziękujemy!

Galeria:


udostępnij

polecamy

newsletter
aktualności

W filmie premiera oznacza, że wszystko jest skończone, możesz już tylko usiąść w fotelu i patrzeć.
A w teatrze to dopiero początek.