Żegnaj Adamie

Z wielki żalem informujemy o śmierci naszego kolegi.
6 stycznia 2021 roku zmarł Adam Pfeiffer, emerytowany aktor Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. 
Urodził się 24 grudnia 1935 roku we Lwowie. Po ukończeniu w 1944 roku dwóch klas szkoły powszechnej wraz z matką został wywieziony do Niemiec.
Po powrocie do Polski osiedlił się we Wrocławiu, gdzie kontynuował dalszą naukę, kończąc dziewięcioklasową szkołę ogólnokształcącą. We Wrocławiu po raz pierwszy zetknął się ze sceną lalkową Teatru Młodego Widza. W 1953 roku rozpoczął naukę w Studium Teatralnym. Po dwóch latach nauki został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Służbę odbywał w Szczecinie.
W Szczecinie poznał Annę - swoją przyszłą żonę. Postanowił zamieszkać w tym mieście na stałe. 1 grudnia 1957 roku został zatrudniony w Teatrze Lalek „Pleciuga”, kierowanym przez Melanię Karwatową. Jako aktor-lalkarz zadebiutował na scenie w marcu 1958 roku w sztuce Żart olszowiecki Hanny Januszewskiej w reż. Melanii Karwatowej i Ewy Kołogórskiej. W 1961 roku zdał eksternistyczny egzamin aktorski. 
Specjalizował się w animacji marionetek. Stworzył kilkadziesiąt niezapomnianych kreacji z których najbardziej cenił sobie rolę Żyda z Szopki krakowskiej Stanisława i Tadeusza Estreicherów oraz udział  w Spowiedzi w drewnie Jana Wilkowskiego i w Żywotach Świętych Jędrzeja Wowry w reżyserii Jana Wilkowskiego i Bohdana Głuszczaka.
Na emeryturę przeszedł w 1993 roku. Silnie związany emocjonalnie z „Pleciugą” przez pewien czas prowadził razem z Anną teatralny bufet w budynku przy Kaszubskiej 9. W kwietniu 2008 roku obchodził jubileusz pięćdziesięciolecia pracy artystycznej.
 

udostępnij

polecamy

newsletter
aktualności

Ak­tor po­winien mieć coś do po­wie­dze­nia, na­wet jeśli ma niemą rolę.