Warsztaty teatralne

Warsztaty teatralne to cykl zajęć o charakterze ogólnorozwojowym, podczas których dzieci uczą się pracy w grupie, rozwijają kreatywność, poznają elementy warsztatu aktorskiego i samodzielnie przygotowują spektakle. Zakończeniem kolejnych etapów cyklu są pokazy teatralne na dużej scenie.

Warsztaty prowadzi Maja Bartlewska, aktorka Pleciugi.

Zajęcia trwają od października do czerwca. Spotykamy się raz w tygodniu, w poniedziałki, na półtorej godziny.

Cena: 70 złotych za miesiąc.

Terminy naboru: wrzesień każdego roku.

Kontakt:
Magdalena Bogusławska
tel.: 91 44 55 114
e-mail: edukacja@pleciuga.pl

na skróty

aktualności

polecamy

Gdy wybijał dziewiątą, ukazywało się dziewięć muz, jedna była przydzielona do astronomii, druga do archiwum, a reszta do teatru.