PROJEKTY DOFINANSOWANE PRZEZ FUNDACJĘ WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

1. Barwy świata baśni - od braci Grimm do szczecińskiego teatru lalek (2003)

2. XXXVIII Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2003

3. Nasz ponadgraniczny teatr lalek (2003)

4. XXXIX Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2004

5. XL Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2005

6. Wizualny ponadgraniczny teatr Leszka Mądzika (2006)

7. Promocja współczesnej dramaturgii niemieckiej - prapremiera sztuki Rudolfa Herfurtnera "Szpak Fryderyk" (2006)

8. XLII Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2007

9. XLIII Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2008

10. XLIV Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2009

11. XLVI Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2011

12. XLVII Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2012

13. Pomosty teatru - pomosty kultury. O wzajemnym oddziaływaniu teatru polskiego i niemieckiego (2013)

udostępnij

polecamy

newsletter
aktualności

Dzieci bzdurzą i - że tak powiem - chcą być bzdurzone.
Potem im to przechodzi. Któremu nie przejdzie... zostaje poetą.