PROJEKTY DOFINANSOWANE PRZEZ FUNDUSZ WYSZEHRADZKI (VISEGRAD FUND)


1.
Mały Kontrapunkt 2015

udostępnij

polecamy

newsletter
aktualności

Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom,
jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są.