Publikacje

Teatr Lalek "Pleciuga" prowadzi także działalność wydawniczą, ściśle związaną z działalnością artystyczną i edukacyjną. Od 1998 roku wydajemy gazetę teatralną "Gabit"; od 2001 roku - zeszyty metodyczne "Kocham teatr" ze scenariuszami lekcji do poszczególnych spektakli. Kolejne sesje teatrologiczne i panele dyskusyjne odbywające się podczas Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT zaowocowały trzynastoma tomami "Biblioteki KONTRAPUNKTU". Mamy także pozycje poświęcone samej Pleciudze, teatrowi lalek w Polsce oraz festiwalowi KONTRAPUNKT.

"Gabit" oraz zeszyty metodyczne mogą Państwo pobrać z naszej strony w formie PDF-ów. W przypadku pozycji ksiązkowych proponujemy pobranie spisu treści oraz fragmentów wstępu. "Gabit" i zeszyty metodyczne mogą też Państwo otrzymać bezpłatnie w Biurze Obsługi Widzów, natomiast książki można zakupić po skontaktowaniu się z sekretariatem teatru.

Zapraszamy do czytania i życzymy przyjemnej lektury!

(Uwaga: chwilowo jeszcze nie wszystkie kategorie są kompletne, a publikacje - aktywne, dlatego będziemy wdzięczni za wyrozumiałość. W ciągu nadchodzących tygodni materiały zostaną uzupełnione).

Teatralne

Książki poświęcone Teatrowi Lalek "Pleciuga" oraz zjawiskom życia teatralnego.

Przejrzyj bibliotekę

Gabit

Gazeta teatralna "Gabit" ukazuje się od listopada 1998 roku.

Przejrzyj bibliotekę

Kocham teatr

Zeszyty metodyczne "Kocham teatr" ukazują się od grudnia 2001 roku. Tworzą je nauczyciele - samodzielnie lub we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli "DYS... KURS" oraz z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W zeszytach metodycznych znajdują się przygotowane na podstawie spektakli scenariusze różnych lekcji dla różnych grup wiekowych.

Przejrzyj bibliotekę

Biblioteka KONTRAPUNKTU

"Biblioteka KONTRAPUNKTU" to owoc paneli dyskusyjnych, odbywających się podczas kolejnych edycji festiwalu Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w latach 2002-2016.

Przejrzyj bibliotekę

Ak­tor po­winien mieć coś do po­wie­dze­nia, na­wet jeśli ma niemą rolę.